Kommunskidan år 2006

Brunflo 10/1

Tandsbyn 17/1

Genvalla 24/1

Marieby 14/3

Fåker 14/2

Tandsbyn 16/3

Slutresultat