Namn Klubb Brunflo Tandsbyn Genvalla Marieby Fåker Orrviken Totalt
Nils-Göran Sundberg Jämtkraft   15         15