Kommunskidan år 2005

Tandsbyn 12/1

Genvalla 19/1

Marieby 26/1

Fåker 9/2

Orrviken 16/2

Brunflo 17/3

Slutresultat