Kommunskidan år 2004

Genvalla 14/1

Marieby 21/1

Fåker 4/2

Orrviken 11/2

Brunflo 25/2

Tandsbyn 10/3

Slutresultat