Kommunskidan år 2003

Marieby

Fåker

Orrviken

Brunflo

Tandsbyn

Genvalla Inställd

Slutresultat