Kommunskidan år 2002

Tandsbyn

Brunflo

Orrviken

Marieby

Genvalla

Fåker

Slutresultat